divendres, 27 d’abril de 2007
diumenge, 22 d’abril de 2007Algunes idees per impulsar el comerç, l’hostaleria i el turisme


Continuant amb les propostes que l’ AGRUPACIÓ té previst portar a terme en la propera legislatura, amb el recolzament dels veïns i veïnes, ara volem fer un esbós del què, al nostre parer, és un dels motors més importants per Torredembarra: Comerç i Turisme, un dels temes que dissortadament s’anat deixant de banda. Properament donarem a conèixer les nostres propostes en matèria de Benestar Social, Seguretat Ciutadana, Cultura, Els Muntanyans i de tots aquells temes que generen preocupació als ciutadans de Torredembarra.

L’AGRUPACIÓ vol fer una aposta forta i ferma en tot allò que de forma directa i indirecta potencií el comerç de la ciutat. Creiem que el comerç va lligat al foment turístic i viceversa, però que no cal oblidar els veïns i veïnes residents a Torredembarra. L’aposta es clara. Un comerç viu i renovat que sigui. atractiu al client potencial i que animi a realitzar les seves compres a la nostre ciutat.


Aconseguint una ciutat neta, amb una oferta variada i amb una promoció d’allò que ens diferencia dels demes, es una via encoratjadora que permetrà obrir nous camins a la vegada que potenciarà el turisme.


La creació d’aquest impuls s’ha de concretar, llençar i desenvolupar amb els propis afectats. Un circuit comercial integrat a un passeig on el comerç local sigui el protagonista, i que ens permeti apostar per la potenciació de la vida cultural pròpia de la ciutat.


Naturalment, pensem que per donar aquests passos s’ha de realitzar, paral·lelament, una nova política, transparent i decidida, vers a la promoció de noves iniciatives, creant i generant recursos per els joves i dones emprenedors i emprenedores, i, si més no, ajudant a la recerca de subvencions que propiciïn un nou clima per crear nous establiments amb imaginació i noves fites. ¿ No pensen vostès què el què cal és apostar obertament per el nostre comerç, com ja fan molts altres ajuntaments ?.


El turisme es vital si volem que Torredembarra és reactivi. És indubtable la força que tant de vida com de nous recursos genera aquest sector per a la nostra ciutat. Dissortadament, en els darrers anys, s’ha viscut una degradació molt important, deixant el turisme com un fet residual i dirigint els esforços per convertir Torredembarra en una ciutat dormitori i conformista amb els “segones residències”. No és pas aquest el camí. Per el bé de tots cal redreçar el rumb fent noves propostes que facin de la nostra ciutat un lloc atractiu i de qualitat i a on valgui la pena passar vacances i caps de setmana.


Tal i com proposem pel comerç, també és deuen plantejar iniciatives i promocions decidides que impulsin l’oci, la cultura i la tradició. Cal doncs oferir al turisme activitats lúdiques i culturals modernes, de contingut familiar, que omplint les perspectives de les demandes d’un turisme cada cop més inquiet cercant noves propostes originals i dinàmiques, molt més enllà del sol i la platja.


Si afrontem aquest repte segurament haurem guanyat moltísim. Com hem dit abans, es difícil deslligar un tema de l’altre. Per tant aconseguir una ciutat neta, amb un comerç fort, amb iniciatives en l’ordre cultural i associatiu, amb la potenciació de les nostres festes i creant-ne de noves, obrint la ciutat a nous actes esportius i socials, farem sens dubte acomplir el compromís de donar un nou impuls a la vida de la ciutat què té l’ AGRUPACIÓ. Entre tots, veïns i veïnes junts, aconseguirem un futur millor.

dimarts, 17 d’abril de 2007


FISCALITZAR =DEMOCRÀCIA


“Amb les obres d'Antoni Roig hem estat fiscalitzats des del principi, al final semblarà que no podem fer res.»

M’ha sobtat, i molt les declaracions al diari EL PUNT que ha fet el Sr. Jiménez referent a les obres –o podríem dir les males obres? – que s’estan portant a terme al Carrer Antoni Roig.

Voldria fer un exercici d’anàlisi del que comporta aquesta declaració deixant de banda la mala manera en què és van iniciar les obres fent orelles sordes a tot (però a tot) el què és va suggerir per part dels veïns, i tirant endavant una obra que portava malestar –no per la necessitat de fer-la, sinó de la forma en què és feia – entre un col·lectiu important de la nostra ciutat, voldria també deixar de banda la mala execució de l’obra –els resultats estan a la vista -.


El Sr. Alcalde és queixa què estan fiscalitzats. Sembla una broma, però no. Ho diu seriosament. Fa de mal dir, però què un polític és queixi del què és, en teoria, una de les bases principals del joc democràtic em sembla si més no, escandalós.


La fiscalització de la feina dels polítics que cobren dels impostos què entre tots paguem, em sembla el més normal del mon. I no tan sols això, sinó que també és el més necessari. Fiscalitzar la tasca dels polítics és innat en democràcia. Els que governen saben que l’oposició ha de fiscalitzar la seva feina, ha de fiscalitzar cap on es destinen els diners, ha de fiscalitzar que les decisions siguin beneficioses per el conjunt de la població. Sembla, si llegim entre línies, que el Sr. Alcalde, no és queixa de la fiscalització de l’oposició – què en aquest cas només ha estat una - , sinó de la fiscalització que els veïns han portat ha terme de l’obra que hauria d’esser, segons els regidors del govern, una obra emblemàtica pel conjunt de Torredembarra.


És greu, molt greu –al meu humil parer- que l’Alcalde d’una ciutat negui als ciutadans el dret de “fiscalitzar” la seva gestió i dir a continuació que “sembla que no podem fer res”. És clar que poden fer, però fer-ho bé. Això es el què és vol. Això es el què és demana.


El Sr. Jiménez, del què personalment no tinc res en contra, car el contrari, hauria de meditar el què ha dit públicament en el diari, i fer una rectificació de les seves paraules. Per què, potser ell inconscientment, no s’adona que el que està fent es allunyar, un cop més, la confiança dels electors cap els polítics i el sistema democràtic, i , el que a mi em sembla pitjor, augmenta la ruptura entre la institució municipal i la ciutadania. Per què es clar, si els ciutadans, els electors, els que paguen el seu sou, els que contribueixen a fer obres públiques no poden preguntar, opinar, queixar-se, donar alternatives, aplaudir o criticar (o sia fiscalitzar), digui’m vostès, qui té el dret a fer-ho?.
Per el seu interès us publico una carta que ha estat "penjada" en diferents blogs del mon torrenc i què dona a conéixer la situació d'impotencia i negit que vieun els veïns i comerciants del carrer Antoni Roig.
La pregunta què més s'escolta avui entre la clase política no governant és: I QUÈ HAUREM DE FER?. Veritablement el pastis és gran i s'haurà de fer un gran esforç per solventar la situació sense perjudicar al conjunt de la ciutadania de Torredembarra.

Torredembarra, 17 de Enero de 2007.

El pasado día 17 de Enero, tuvo una lugar una reunión informativa sobre el estado de las obras de Antoni Roig. A ella asistieron entre otros, representantes de la UCEP, representante de la Asociación de vecinos del Casco Antiguo, Comerciantes y Vecinos. Por parte del Consistorio asistió la regidora Sra. Montse Gasull y representantes de las obras.Por parte de los asistentes se plantearon los siguientes temas:

1. Quejas por el incumplimiento de las promesas de mantener los pasos en buen estado y la estrechez de los mismos entre las dos aceras para facilitar el paso a los vecinos y visitantes.

2. Falta de cumplimiento por parte de los responsables de las obras para minimizar el impacto de las obras los fines de semana, tarea a la cual se habían comprometido realizar cada viernes los responsables de las obras.

3. Dudas sobre el estado en que ha quedado la implantación de la arqueta principal con la posible fugas de aguas y los problemas que podría generar en un futuro en caso de no estar bien hecha.

4. Preocupación generalizada por la impresión popular de que no existe personal suficiente trabajando en las obras.

5. Falta de supervisión por parte de los Ingenieros del Ayuntamiento sobre la realización de las obras.

6. Forma en que se va a realizar las acometidas de luz a los comercios y vecinos.

7. Falta de información sobre la rotura de una tubería de gas y el posible peligro que supone el estar descubierta y sin protección después de haberla reparado.

8. Falta de información sobre los cortes de agua producidos por una acometida de agua general que no estaba marcada en los planos.

9. Falta de previsión y puesta en marcha de rutas alternativas para el acceso de ambulancias.10. Falta de información sobre los cambios a realizar respecto al proyecto inicial aprobado. 11. Preocupación por el cumplimiento de plazos.=================================

1. Quejas por el incumplimiento de las promesas de mantener los pasos en buen estado y la estrechez de los mismos entre las dos aceras para facilitar el paso a los vecinos y visitantes.

Básicamente la respuesta del responsable de las obras es que inicialmente se habían colocado unas tablas de más de un metro de anchura que permitían un fácil acceso, y que éstas fueron sustraídas al poco de instalarlas. Asimismo contestó que no se estaba dispuesto a reponerlas cada vez que fueran sustraídas y que la intención es dejar las que hay actualmente, (de menor anchura e inestables), cuidando que estén mejor puestas de lo que están en la actualidad.

2. Falta de cumplimiento por parte de los responsables de las obras para minimizar el impacto de las obras los fines de semana, tarea a la cual se habían comprometido realizar cada viernes los responsables de las obras.

Por parte del Consistorio se nos dice que la Policía es la encargada de supervisar cada viernes que esto no suceda y que todo quede en la medida de lo posible de tal forma que los pasos estén bien puestos, que las vallas estén colocadas para evitar posibles accidentes y en general que todo esté en orden. La misma Regidora reconoce que la Policía no ha realizado esta labor cada viernes.

3. Dudas sobre el estado en que ha quedado la implantación de la arqueta principal con la posible fugas de aguas y los problemas que podría generar en un futuro en caso de no estar bien hecha.

Tras denunciar que la construcción e instalación de la arqueta principal puede no ser correcta, los responsables de las obras han adquirido el compromiso de inspeccionar dicha arqueta y en el caso de no ser correcta, repararla o volver a instalarla. Se propone que un Ingeniero del Ayuntamiento supervise también dicha arqueta y se informe.

4. Preocupación generalizada por la impresión popular de que no existe personal suficiente trabajando en las obras.

La respuesta por parte de los responsables de las Obras, es que habido personal suficiente en las fases que se han realizado hasta la fecha.

5. Falta de supervisión por parte de los Ingenieros del Ayuntamiento sobre la realización de las obras.

Por parte del Consistorio se afirma que hay una persona a tales efectos pero que no pertenece al Ayuntamiento.

6. Forma en que se va a realizar las acometidas de luz a los comercios y vecinos.

Por parte de la Empresa se nos comunica que hasta hace relativamente poco todavía no estaba fijado el acuerdo con la compañía eléctrica, pero que en breve se empezarán a realizar las acometidas y que la Empresa será la encargada de llevar dichas acometidas hasta cada uno de los contadores. Se avisará a cada uno de los afectados previamente. Ante la pregunta de que pasará si un vecino o comercio no está cuando se realicen dichas acometidas, se contesta que el tratamiento será el mismo que si se negase, no se instalará.

7. Falta de información sobre la rotura de una tubería de gas y el posible peligro que supone el estar descubierta y sin protección después de haberla reparado.

Se comunica que dicha fuga no entrañaba peligro por ser una rotura al aire libre y por tanto no se podían generar bolsas de gas. Se tomaron las medidas oportunas como el corte de la calle afectada y no se desalojaron los vecinos adyacentes porque no era necesario por el no peligro de acumulación de gases.

8. Falta de información sobre los cortes de agua producidos por una acometida de agua general que no estaba marcada en los planos.

Los cortes de agua fueron debidos a la rotura de una tubería de agua que no estaba en los planos. El retardo de la reparación de la avería fue ocasionada por el retraso del envío de las piezas de repuesto. Se responsabiliza a SOREA de la falta de in formación a los afectados.

9. Falta de previsión y puesta en marcha de rutas alternativas para el acceso de ambulancias.

Se denuncia que hubo una asistencia con ambulancia y que dicha ambulancia no pudo pasar debido a que en uno de los cruces había sido rellenado con tierra tras haber tenido que excavar previamente y era intransitable. Se denuncia que a pesar de existir un protocolo de rutas alternativas no se informó a la ambulancia de dicha ruta alternativa.

10. Falta de información sobre los cambios a realizar respecto al proyecto inicial aprobado.

Se denuncia que no hay información de los cambios que se están realizando respecto al proyecto inicial: farolas, arbolado, pavimento, etc.

11. Preocupación por el cumplimiento de plazos.

Ante la preocupación generalizada del posible incumplimiento de plazos, la empresa asegura que dentro de tres meses las obras estarán terminadas. Que a finales de la semana del 22 al 27 de Enero se asfaltará la plaza y a la semana siguiente se hará los mismo con la parte central de Antoni Roig. Se solicita por parte de la UCEP un informe a groso modo de las diferentes fases de desarrollo de las obras con plazos, a fin de informar a los afectados. Por parte de la Empresa, se comunica que dicho informe se realizará pero que sólo se entregará al Ayuntamiento

divendres, 13 d’abril de 2007

UN ALTRE COP A LA PARTICIPACIÓ

EL proppassat dia 12 d’abril es va reunir la Comissió Informativa de l’Ajuntament de Torredembarra on és va debatre si entrava, o no, una moció presentada per la Plataforma Salvem els Muntanyans, en el proper plenari.

Els vots contraris del PSC, PP, GIT i les abstencions dels regidors de CIU han aturat que la moció hagi pogut ser debatuda públicament.

La regidora no adscrita Mª Dolors Toda, ERC i l'ABG van votat favorablement.

Novament els partits han deixat de banda l’interès de la població en obrir el diàleg i han tancat les portes als veïns i veïnes per poder debati públicament les seves posicions.
Un cop més s’han llençat a la paperera la claredat i la transparència que entre tots reclamem en un Ajuntament democràtic.

El tema d’Els Muntanyans II, com ja és sabut, és un dels temes més importants que tenim actualment damunt la taula i què cal solventar de la manera més cabal possible, però això no serà mai factible sinó afrontem el problema amb la unitat de tots, una unitat que sembla no interessi per motius què se’m escapen de les mans.

No entenc encara, només té una explicació de tipus electoralista, com el nostre màxim representant a l’Ajuntament, no accepta debatre públicament amb l’única finalitat de trobar solucions i anar tots a una.

Em de fer tot el possible per canviar aquesta dinàmica que paralitza trobar sortides a una situació que alguns han callat premeditadament, altres han intentat ocultar i altres només els preocupa quan arriben les eleccions..Com comentava algú aquesta es possiblement l’única de les mocions que “no han passat a ser debatudes en plenari, en els darrers 2 anys”, i jo afegiria què segurament des de fa més temps.

dimecres, 4 d’abril de 2007

Roda de premsa del dia de la presentació de la candidatura de l'AGRUPACIÓ a les properes eleccions Municipals.
L'AGRUPACIÓ PRESENTA A Mª DOLORS TODA COM A CAP DE LLISTACap de Llista: Maria Dolors Toda Esteve (Advocada)

Joan Pérez González (Empleat Públic)

Isabel Acosta Rodriguez (Psicologa)

Jordi Solé Flores ( Comercial)

Juan Velasco Farre (Màrqueting)(Text extret de la pàgina web de l'AGRUPACIÓ):El 29 de març va ser un dia intens: al matí es va organitzar una roda de premsa per a anunciar que Mª Dolors Toda serà la cap de llista de l'AGRUPACIÓ per a les pròximes eleccions de Maig. A la nit, a l’Assemblea General, els assistents van rebre amb un aplaudiment la presentació de la candidata que va fer Jordi Solé.Mª Dolors Toda serà la cap de llista per a les pròximes eleccions de Maig, però com va recordar en la roda de premsa: “un candidat no pot fer res si darrere no té un equip sòlid i amb idees. L’Agrupació ho és. M’acompanyen persones de debò capacitades”.La llista completa apareixerà en el nostre pròxim número, juntament amb les idees més importants i noves del nostre programa.A més de la presentació de la candidata, l’Assemblea va tenir un altre gran protagonista: el descontent que els veïns i comerciants d’Antoni Roig van venir a expressar per les obres. A més, es van anunciar les mobilitzacions dels veïns de Els Munts i Montclarà per defensar els seus ponts.A l’Assemblea General del 29 de març, entre altres temes, es va fer pública l’aposta de L’Agrupació per a les pròximes eleccions: la nostre cap de llista serà Mª Dolors Toda.L’Agrupació li va demanar que encapçalés la llista ja fa temps, però Mª Dolors ha mostrat moltes reserves fins a ara pel seu excés de treball (Mª Dolors és advocada i té el seu despatx a Torredembarra), encara que sempre ha mostrat un suport ferm i incondicional per la nova mentalitat que suposa l’Agrupació en la política municipal. Després de moltes reflexions personals, Mª Dolors ha decidit encapçalar finalment un projecte renovador que aposta per normalitzar la vida política torrenca i per incloure la participació veïnal. La seva experiència a l’Ajuntament, la seva personalitat dinàmica i la seva obsessió pel treball bé fet la converteixen en la candidata ideal per a ser la nostra nova alcaldessa. I per a assolir-lo treballarem amb el màxim esforç. Pels grans temes que té pendents la nostra població, i el seu futur, han d’acabar la crispació i les baralles entre polítics, perquè així no arribem enlloc. No n’hi ha prou amb aixecar obres, imposar projectes i gastar diners per a acontentar als veïns exclosos una vegada i una altra de la participació municipal. Ha de començar ja el treball seriós.Amb Mª Dolors, L’Agrupació compta amb una cap de llista capaç i preparada per a liderar aquesta renovació positiva: fa falta tranquil.litat, respecte, diàleg i participació. Ens enfrontem, doncs, al repte de les eleccions municipals plens d’il.lusió i segurs de comptar amb la comprensió i el suport de molts de veïns que volen un salt cap endavant, un futur ple de projectes en els quals participem tots. I que ara és possible: Ànim!!!


dimarts, 3 d’abril de 2007
La Cultura té més a veure amb la gana que en Beethoven, sinó proveu d’escoltar-vos la quinta sense haver sopat i que us estovin. Quico Pi de la SerraDIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL

Tinc un gran amic què sempre diu que els dies més feliços de la seva infància era quan estava malalt. El motiu és que son pare li portava sempre revistes d’en JABATO. A mi dissortadament mai m’agrada’t estar malalt, ni tant sols per un motiu tant tremendament cultural com aquest.
A la meva infància acostumava a llegar en TINTIN i, per damunt de tot, a ASTERIX I OBELIX què eren els meus preferits. Sí una cosa m’agradava era anar al barber, què tot sigui dit era el germà de la meva mare, o sia el meu oncle. Allà al damunt d’una tauleta sempre hi trobava els còmics d’en CAPITAN TRUENO , SPIDERMAN, SUPERMAN…etc, etc. Era una delícia anar a veure al meu oncle i tallar-me els cabells. Ara, el meu fill, és torna boig amb en TEO i també amb en TINTIN –agafa la meva col·lecció i se la mira embaladit, ja que encara no sap llegir-

Tot això ve a “cuento”, ves per on, per què ahir és va celebrar el DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL, diada que va passar desapercebuda per la nostra estimada institució i per moltes altres, però que no ens ve de nou si pensem que diades tant importants com el DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA ni tant sols hi va tenir un petit acte a l’Ajuntament –govern socialista, ves per on -, al menys què en tinguem noticies.

En fi. Aquí el meu record a aquesta diada tant poc glorificada i què, esperem que en els propers anys, juntament amb escoles, Associacions de Pares i Mares i, naturalment, amb el nou Ajuntament, siguem capaços de tenir en compte diades com aquesta que han de servir per impulsar la lectura i l’amor cap els llibres i les lletres.

dilluns, 2 d’abril de 2007
Powered By Blogger