divendres, 28 de desembre del 2007

I PER ACABAR L’ANY........, AGRAIMENTS
Ha estat un any molt intens per a mi, tant pel cantó públic com al privat. Intens i apassionant per la experiència viscuda en el mon de la política. Feia molts anys que hi estava apartat i em va costar molt decidir-me tornar a experimentar les sensacions que un sent a l’anar a unes eleccions. En definitiva va prevaler les ganes de fer quelcom per la ciutat a on visc què no pas quedar-me a casa veien passar els esdeveniments com un espectador més.

Deixeu-me agrair a tots i a totes les persones que em van animar i a tots aquells que han participat en aquest blogs donant les seves opinions i portar vida al debat quotidià de la vida social i política de La Torre.

A l’amic Fantasma del Castillo, que sempre ha intentat entendre’m i m’ha recolzat davant dels mals intencionats que sovint no saben distingir entre “rival” i “enemic”, a les seves crítiques, sempre constructives, i a les seves ironies sempre sanes i que em fan pensar.

També a l’amic Siscu (Francesc Mercade), que malgrat que no em tingut molt de contacte personal els seus escrits sempre han estat esplèndids i aclaridors ( trobades a la tercera fase). Espero incrementar els contactes i mantenir la sintonia que amb nostres velles histories, ens permet veure la cultura política (...i de pacte) amb la influència d’anys de lluita per l’ unitat d’objectius. Saviesa acumulada any darrera any, oi?.

I també Jordi Guasch per la seva paciència amb mi i per les llargues converses “ideològiques”, que si patim que si patam, que si “comunista” què si “dretà”. Per la seva sinceritat i la seva constància. Llargues xerrades per acabar allà a on hem començat. Teories sobre el què cal o no cal fer, a on estar i d’on fugir. Ah, i recordar-li que “qui perd els orígens, perd la identitat”.

Un record per a Isabel Acosta i Olga García per la seva senzillesa i agudesa, per ser constants, per els seus llargs somriures, per la seva confiança en un futur millor i el seu optimisme contagiós.

A Juan Pérez, com no, per, senzillament, ser com és. Per deixar-me coses clares, per la seva complicitat, per com veu les coses de forma planera i increïblement lògiques.

I finalment a Mª Dolors, per la seva confiança, el seu esperit lluitador, per la seva comprensió i per aconseguir que em tornés interessar per la política i tenir , de nou, objectius per lluitar. Per parlar sempre clar, per no amagar mai res, per donar il•lusió i ganes de fer a tots aquells que vam confiar en un projecta que encara és vàlid i cal enfortir.

I res, a molta més gent com l’Anton, l’Anna, l’Oscar (els millors riures dels meus darrers anys), a la Sira per ser una perfecta companya de feina, als pares de l’escola de l’Antina que granet a granet m’han fet retrobar amb la innocència de la infància, i a tots aquells que m’oblido no per què no siguin importants, sinó per què els anys no perdonen.

divendres, 21 de desembre del 2007

MATAREM EL GALL....(pobre gall)
Foto: Nens de l'Antina a la Festa de Nadal 2007


MOLT BONES FESTES A TOTHOM !!!!!!!!!!!

dimecres, 19 de desembre del 2007

OBJECTIU: IMPULSAR LA CIUTAT

Ha estat, al nostra parer, una bona iniciativa realitzar un Pla d’Inversions que tingui a l’horitzó fer un dibuix de la ciutat per els proper quatre anys. És una bona proposta que caldrà tirar-la endavant amb el màxim de consens possible sense deixar de banda cap partit ni entitat. Som conscients, els que formem l’AGRUPACIÓ , què és pràcticament impossible deixar a tots contents, però si l’actual equip de Govern s’ho proposa estem segurs que la configuració de la ciutat serà al gust de la gran majoria.

Nosaltres ja vam parlar en el nostre programa de la necessitat d’establir uns plans de desenvolupament de ciutat que fos capaç d’impulsar a Torredembarra en molts aspectes que, dissortadament, acostumen a quedar oblidats. Parlàvem de la necessitat d’obrir les portes del Consistori, d’aprofundir en una participació activa amb mecanismes que fessin del ciutadà el veritable protagonista de la transformació del nostre entorn. Parlàvem, també, de la necessitat de regenerar i impulsar el nostre comerç i per tant posar a l’abast dels comerciants les eines imprescindibles per a millorar la qualitat, no només del producte, sinó també dels establiments i de les zones comercials; teníem com a objectius prioritaris l’atenció a les persones i impulsar mecanismes que permetessin la realització d’una veritable política en Benestar Social.

Tots aquests temes, i molts altres, han d’estar present en aquest Pla d’Inversions per què d’ell ha de sorgir el model en que ens haurem de moure en el futur. L’Equip de Govern ens ha presentat un Pla què, si bé en línies generals, és bastant acceptable, nosaltres hi trobem la mancança del que podríem anomenar “el dibuix de ciutat” que abans fèiem menció. Exemples clars podrien ser: la concepció del tema de serveis, l’impuls de les entitats, la configuració de nous equipaments culturals i esportius, la revitalització del turisme, etz.

L’AGRUPACIÓ ha fet diferents propostes en aquest sentit per què fossin incloses dins del Pla d’Inversions. Hem proposat fer una nova i ambiciosa zona d’aparcament soterrat a la Plaça Mossèn Boronat, per tal d’impulsar l’àrea de comerç de la zona centre i voltants; hem proposat la realització d’una nova escola bressol com a pas previ per tenir una bona xarxa de centres educatius; hem proposat adaptar la zona esportiva a les exigències que requereixen formar part de l’élite de l’atletisme, etc. En moltes d’aquestes propostes hem coincidit amb altres grups, amb altres no; algunes xoquen amb les prioritats que ha fet l’equip de Govern i amb altres n’estem d’acord. Ara restem a l’espera que s’iniciï un procés de reunions per posar totes les propostes en comú i des de l’AGRUPACIÓ esperem que siguem capaços de no defraudar a la ciutadania i entre tots acomplir amb els objectius que ens vam proposar a les darreres eleccions Municipals

L'AGRUPACIÓPublicat al SOM-HI mes de desembre

dimarts, 11 de desembre del 2007

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA ADMET A TRÀMIT RECURS DE LA PLATAFORMA SALVEM ELS MUNTANYANS CONTRA EL PLA PARCIAL MUNTANYANS IILa Secció Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acordat admetre a tràmit el Recurs contenciós administratiu contra el Pla Parcial Muntanyans II aprovat per la Comissió territorial d'Urbanisme de Tarragona en data 13 de desembre de 2.006. Cal recordar que, en el seu moment, la Plataforma Salvem els Muntanyans ja va recórrer aquesta aprovació davant la mateixa Administració, interposant el corresponent recurs d'alçada el gener de 2.007. Davant del silenci de la Generalitat, la Plataforma Salvem els Muntanyans va optar per recórrer davant dels Tribunals.El Recurs interposat pretén l'anul·lació de l'aprovació definitiva del Pla Parcial, al mateix temps que denúncia la classificació il·legal dels terrenys com a sól no urbanitzable "atesa la seva condició de connectors naturals, el seu valor paisatgístic així com el seu caràcter inundable i naturalesa de zona humida".El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reclamat a l'Administració l'aportació de l'expedient administratiu, emplaçant a la Generalitat per tal que es personi en el present procediment. Així mateix notificarà als interessats la interposició del recurs i, en especial, a l'Ajuntament de Torredembarra, per tal que pugui comparèixer i personar-se si ho consideren convenient.Les nombroses il·legalitats que conté el Pla Parcial Muntanyans II ja van portar a la Plataforma a personar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de catalunya, contra la decissió del Conseller de Política territorial i Obres Públiques, d'aixecar la suspensió acordada per la Comissió territorial d'Urbanisme de Tarragona l'1 de desembre de 2.004. Plataforma Salvem els Muntanyans. Torredembarra, 10 de desembre de 2.007
Powered By Blogger