dijous, 1 de desembre de 2011

INTERROGANTS AL TEMA DEL RADAR

Desprès de dos mesos de mobilització a través de la Plataforma d’Afectats pel Radar (PAR), l’Alcalde, acompanyat pel Regidor de Governació, ha anunciat la signatura d’un decret paralitzant, pel període de tres mesos, la tramitació de les denúncies que afectarà a aquells conductors que hagin estat sancionats entre el mesos de juliol i octubre d’enguany. Sempre segons L'Alcalde i el Regidor de Governació, en els tres mesos s’haurà de cercar una solució i tenir coneixement “del que ha passat”. Així mateix anuncia que s’ha instal·lat la senyalització adequada i l’adquisició d’un “velocímetre” que indicarà la velocitat dels conductors a les zones conflictives.

La solució més que portar respostes, suposa obrir nous interrogants que fan encara més difícil entendre el perquè de tot plegat.

De moment encara no coneixem, dos mesos perduts, el numero total d’afectats (uns parlen de 4 mil, altres de 9 mil); quant és l’import total de les denúncies, quants son els conductors que han sobrepassat la ratlla que suposa infracció o delicte, quin ha estat el criteri utilitzat per paralitzar les denúncies entre els mesos de juliol-octubre i no pas les anteriors, si, com reconeix el mateix Alcalde, les multes han estat ben posades, mentre que amb la instal·lació de la nova senyalització contradiu a les seves paraules; quines son les opcions que tenim per endavant?.

Com que no ens ho expliquen podem fer hipòtesis sense por d’errar.

El tram de la Ctra. de La Riera no estava ben senyalitzat, per tant la responsabilitat és de l’Ajuntament i els responsable de gestionar aquesta àrea.

Sí, com diu l’Alcalde, les multes estaven ben posades, hem d’entendre que la mobilització popular sobre el tema, generant un malestar entre els habitants de Torredembarra i poblacions properes, ha espantat al Govern convençut que la seva política recaptatòria (que ara neguen) passaria sense repercussions importants?.

La paralització de tres mesos, suposa que s’iniciaran converses amb els diferents estaments per recuperar els imports pagats i recuperació de punts, o per establir un programa de treballs socials que convalidin les denuncies, o, senzillament s’està cercant guanyar temps i callar boques o esperar que prescriguin les multes i seguir fent camí ?.

Sí, com ja és públic, el pressupost municipal preveia un ingrés de 600.000 euros de recaptació en infraccions de vialitat (sense afany recaptatori, és clar), té previst l’actual Govern arribar a aquesta quantitat o bé amb la possible paralització dels tràmits pot afectar a aquesta partida i per tant al global del Pressupost Municipal?.

Té intenció el Sr. Alcalde d’informar als diferents grups polítics de l’estat de les converses i les gestions realitzades o seguirà amb la seva política de callar, desinformar i tirar pel dret.

Quin grau d’implicació tindrà la PAR en la solució d’un problema que el mateix Govern ha generat?.

Tot plegat un desgavell força greu a on ningú fa autocrítica per la situació creada. Ningú del govern parla de l’arbitrarietat de les denúncies per aparcament, retirades de cotxes per part de la grua (fins i tot amb persones de mobilitat reduïda),...etc.. Ningú del govern parlar de la immunitat de les infraccions urbanístiques, de la brutícia de solars privats, de la impunitat d’aquells que no respecten el medi-ambient, etc.. Ningú del govern parla del Pressupost municipal pel 2012 a on encara no existeix ni tan sols un esborrany. Ningú del govern parla de solucionar el problema del pàrquing municipal que genera un cost aproximat de 10 mil euros mensuals a les arques del municipi. Ningú del govern parla de la política de lloguers amb locals que no tan sols no estan utilitzats, sinó que no existeix ni un projecte d’adequació per el seu ús i que ens costa al voltant de 15 mil euros mensuals...etc..