dimarts, 31 de març de 2009

BOQUES D'AIGUA


“La situació és aquesta, tenim un problema i ens hem de posar d'acord. Hi ha una emergència tal com un incendi per exemple i hem pujat tots a la teulada. No es tracta ara mateix de posar-nos a discutir si calia baixar, o calia pujar com hem realment fet. Tampoc es tracta de discutir sobre si cal baixar, o no cal baixar. Entre altres coses perquè si es tracta d'un incendi el foc arribarà a dalt tard o d'hora. Tampoc es tracta de saltar desesperadament al buit. Potser només es tracta de coordinar les coses. Des de fóra potser ja han vist l'incendi. Els bombers potser ja estan al cas. Fins i tot ens poden acostar una escala de solucions. Ara només cal posar-nos d'acord i baixar. Entendre'ns i baixar. Hom creu que no estem preparats ni per això.
Què és el que faria possible que ens entenguéssim. La intel•ligència d'un sol individu?, no. La perícia d'un grupet d'il•luminats?, no. L'habilitat de cridar més fort que l'altre?, no. El tenir una majoria, d'un signe o d'un altre..., no tampoc” . Francesc Mercadé
(http://francescmercade.blogspot.com/ ).
Aquest és l’inici d’un interessant escrit que l’amic Francesc Mercadé ha penjat en el seu blog. Naturalment no parla d’un incendi amb el sentit literal de les paraules. Naturalment l’edifici és el nostre municipi i més concretament la política municipal, la d’abans i la d’ara.

Potser caldria analitzar l’origen d’aquest incendi. Jo, i perdoneu la personalització, no puc parlar de molts anys enrere, si de cas fora interessant que altres agafessin aquest relleu i fessin un anàlisi més acurat de l’origen de tot plegat. Naturalment tot té un començament i si som capaços de trobar la primera espurna, segurament trobarem l’arrel del problema.

Sigui com sigui, tots convindrem que la política torrenca ha estat sempre un vendaval d’esglais i problemes que, normalment, s’han sol-ventat derrocant al contrari, si bé legítimament, sempre de forma traumàtica, de manera que la paraula “contrari” s’ha exclòs del vocabulari polític, per convertir-se amb “enemic”. És a partir d’aquest moment on les idees deixen el lloc que els hi correspon, per prioritzar l’enfrontament i, conseqüentment, el distanciament entre persones representatives d’un o altre línia política.

Altrament i com a fil conductor de tot l’anterior, hem de sumar-hi la desconfiança, els lligams polítics anti-natura, el naixement de grups poc o gens representatius de la vida política i ciutadana, l’afany de protagonisme i el personalisme que tot plegat és capaç de generar una situació com la descrita a l’anterior apartat. Hem diuen que això és normal amb un poble, però jo ho poso en dubte. Em nego a pensar que això és intrínsec a les poblacions petites o mitjanes, existeixen molts d’exemples què aquesta afirmació no és pas infalible. No hem, però, de buscar l’origen com a punt de partida per treure’ns el “mort” de sobre, car el contrari, aquest ha de ser el punt de partida per analitzar el lloc a on ara ens trobem.


En definitiva, si som capaços de trobar aquests elements de judici, sens dubte ens resultarà molt més fàcil posar les bases que puguin evitar nous incendis incontrolables. Més ben dit, si com capaços de fer un anàlisi fora de les connotacions històriques eliminant del nostre vocabulari la paraula “enemic”,serem capaços d’entendre la situació actual i donar sentit a les que ens han de succeir amb els anys. Per això és bàsic, al meu parer, que, com diu en Francesc, entendre que ni els més intel•ligents, ni els que criden més, ni els més il•luminats, seran capaços d’apagar l’incendi i obrir noves vies d’aigua que facin possible evitar-ne de nous.

Jo, amic Francesc, mi apunto amb totes les de la llei.

Obrim dons un fort debat, un fòrum d’idees i persones a on qualsevol ciutadà, lligat o no a partits polítics, a títol personal i/o col•lectiu, pugui posar al servei de la ciutadania els seus pensaments per fer possible impulsar una Torredembarra renovada, amb estils i formes diferents, que treballin pel progrés, i que siguin les bases d’un futur més engrescador i en permanent contacte amb la gent.

I vosaltres, us hi apunteu?

3 comentaris:

Anònim ha dit...

La solución de un problema es crear una Comisión,que sin duda,pasa por hacer una subcomisión para tratar el tema o temas en general con más detenimiento, que posteriormente nombrará a un grupo de expertos sobre el tema o los diferentes temas a tratar que hará un primer borrador o informe que se elevará a un grupo de estudio para ver si es acertada la propuesta.
Cuando la cantidad de documentación generada sea equivalente a tres o cuatro hectáreas del Amazonas, entonces se hará una encuesta ciudadana, por aquello de aparentar que se escucha a los ciudadanos.
Los resultados que arrojen no seran para nada vinculantes y no valdrán para nada, pero como la pelota sigue de tejado en tejado, ya será época electoral y se disolverán todas las comisiones de trabajo, que por ese momento de la primera habrán evolucionado en cuatro o cinco, a la espera de las nueva comisión que siga buscando una pequeña solución,que evidentemente sera crear una nueva comisión y si no, si que es de verdad un gran problema.
( es broma ? ).

jordi solé ha dit...

Si seguim la “cordura” política, jo et diria que et manca: una comissió que controli la comissió responsable de controlar la primera comissió.

Però be, intentem entre tots, inclòs tu mateix, si vols, que això no sigui així i mirem d’aconseguir quelcom més productiu, eficaç i operatiu.


Gràcies per escriure

Jordi Solé

Anònim ha dit...

LES PREGUNTES QUE EL POBLE LI FA AL SR. CIURÓ

Fem un anàlisi del que va fer el gran govern a on en Ciuró tenia una gran responsabilitat en el gran projecte de govern :aquestes son les preguntes què des de fa uns quants anys es pregunta la gent de Torredembarra:

- Quantes places hi ha actualment en l’ aparcament de Filadors? 260 places.
- Quantes n'hi hauria de pagament en el pla que volia fer el Govern del que formava part:1000 ?, 1200?.

- Quant costa aparcar-hi actualment? Res.
- Quant haguès costat els aparcaments al CAP i al Carrer Filadors No ho sabem, però tots dos eren de pagament més les zones blaves projectades que també, segur.

- Quant li costa a l'Ajuntament mantenir aquest aparcament? Actualment res.
- Quant li Haguès costat a l’Ajuntament mantenir les zones blaves i els aparcaments projectatsl?

- Es propietat municipal aquest espai? Sí, excepte la part frontal, en la qual hi van dos edificis.
- Teníen previst, l’anterior Govern, que es construís aviat? Aquesta pregunta no necessita resposta vista la situació econòmica que van deixar.

- Cuànta ocupació haguès generat per Torredembarra els Plans de l’anterior Gover: 0 com a molt

- 2.500.000 Euros per invertir i només 0 persones? No hauria estat millor invertir en criteri i arreglar o haber fet en criteri i seny el Carrer Nou No hi havia altres necessitats? (...)

- Quines solucions tenía el seu Govern per al comerç torrenc? (...)

Aquestes són algunes preguntes que em formulen TOTS ciutadans i ciutadanes. Ja veieu que nio i han respostes, ja que els responsables com en Ciuró callen i negan qualsevol responsabilitat perquè és absolutament incomprensible la decisió que varen pendre el seu día.